CROMO Alapítvány

 AKTUÁLIS


TEMATIKUS CSAPATÉPÍTŐ A CROMO ALAPÍTVÁNNYAL 

Kösse össze a kellemest a hasznossal!

Témáink

  • Környezetvédelem
  • Esélyegyenlőség
  • Tematikus napok gyerekeknek
  • Egerkód

Bővebb információ: Vucskó Bernadett, vucsko.bernadett@cromo.hu, +36 20 5162623  

We-Democracy

A CROMO Alapítvány egy új, nemzetközi projekt keretében vizsgálja tagállami szinten a polgárok ismereteit, hozzáállását, szokásait és igényeit a körforgásos gazdasággal kapcsolatban.

A We-DEMOCRACY projekt Bulgária, Görögország, Magyarország, Olaszország és Románia kutatóit tömöríti azzal a céllal, hogy elősegítse az aktív európai polgárságot és javítsa az állampolgári és demokratikus részvétel feltételeit. A projekt egy sor olyan tevékenységet szervez, amelyek célja, hogy az állampolgárokat képessé tegye arra, hogy tanuljanak egymástól, együttműködjenek és részt vegyenek a döntéshozatalban a körforgásos gazdaság területén.

SUBLIME

A program a polgárok szerepvállalásának erősítésére, az éghajlatvédelmi intézkedések előmozdítására és a nemek közötti egyenlőség előmozdítására összpontosít. A projekt a korábbi kezdeményezésekre és partnerségekre épül, hogy fokozza a fenntartható fejlődési célokra összpontosító politikai döntéshozatalt és a befogadó társadalmakat.

Hate Trackers

A projekt fő célja, hogy elősegítse a fiatalok (19-28 éves) aktív állampolgári részvételét, és egy olyan nemzetközi hálózat létrehozását, mely a gyűlöletbeszéd és a társadalmi részvétel akadályai ellen küzd.

E cél elérése érdekében, a projekt az európai ifjúsági szervezetek közötti együttműködést kívánja elősegíteni, szakértelem és bevált gyakorlatok megosztása révén. Emellett a projekt keretében egy olyan innovatív képzési módszertant fogunk tervezni, tesztelni és megszilárdítani, amely megkönnyíti a fiatalok szerepvállalását és részvételét, és segíti az összefogásukat.

Magic of the Frame

A projekt célja, hogy segítse a középiskolai tanárokat abban, hogy kapcsolatot teremtsenek a fiatalokkal és irányítsák őket. Ezt egy új módszer kidolgozásával szeretnénk elérni, amely közelebb hozza a diákokat a valósághoz egy védett környezetben miközben felhívja a figyelmüket a társadalmi kérdések fontosságára. Eszközül a dokumentumfilmeket használjuk kiegészítve a terepen történő ismeretgyűjtéssel, filmvetítésekkel és műhelymunkákkal.

Bővebb információ: Hadrévy Borbála, hadrevy.borbala@cromo.hu, +36 20 412 7467 

DCYDE!

A DCYDE! célja, hogy kézzelfoghatóvá tegye a globális állampolgárságot. Az online kommunikáció és a hibrid tanulási környezetek használatával a DCYDE! lehetővé teszi a határokon átnyúló és transzkulturális párbeszédet, a perspektívaváltást és a közös tapasztalatszerzést.

A DCYDE! által létrehozott hibrid tanulási környezetekben a digitális médiát kulcsfontosságúnak tekintik a különböző nézőpontok meghallgatásának és láthatóvá tételének, valamint a globális fenntartható fejlődés témáinak érzékelhetővé tételéhez. Ily módon az internet a globális fenntartható fejlődés kommunikációs és tervezési terévé, a gondolkodás és a vita terévé válik, ahol a szolidaritáson alapuló cselekvés megtanulható. Röviden: egy olyan térré, ahol a fiatalok által irányított élő laboratóriumok hozhatók létre a globális fenntartható fejlődés alakítása érdekében.


Tevékenységi területeink


Lépj velünk kapcsolatba

Korábbi projektjeink


Befogadó társadalom

Globális nevelés projekt értelmileg sérült fiatalok képzése, fejlesztése a Millenniumi Fejlesztési Célok területein

Szolidáris, fenntartható helyi gazdaság program

TIDE

SUZY

Wedemocracy

CRESTART


Együttműködő helyi társadalom

Állampolgári Tanácsok lebonyolítása 28 településen

Közösségi kezdeményezések kutatása, fejlesztése

Internetes közösségek kutatása, fejlesztése

Közösségi vállalkozások kutatása, fejlesztése

Közösségi tervezés a Tápióságban

Kökemény: Közösségi Kezdeményezések Nógrádban és Baranyában

Modern civil társadalom

Szervezetfejlesztő programok

  • Energiaklub- Szakpolitikai Intézet, Módszertani Központ
  • Magyar Evangélikus Egyház oktatási és diakóniai intézményei
  • Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége

Társadalmi hatásmérő eszközök gyűjtése, fejlesztése és gyakorlatba ültetése

TRIC projekt: Társadalmi Innovációk kompetencia elemzése és fejlesztése

Szervezetfejlesztési alapok Dunavarsányban

Támogatóink