Magic in the Frame

Magic in the Frame

Magic of the Frame - Teach with documentary film!

projekt szám: 2021-1-HU 01-KA-220-SCH-000029686

2022. január 1-jén rajtolt el új Erasmus+ projektünk is, ahol a dokumentumfilmek és az oktatás kapcsolatát kutatjuk, tanári képzéseket szervezünk, és olyan kézikönyvet adunk közre, amelyből laikusok is képesek lesznek a dokufilmet, mint oktatási eszközt használni.

A projektben holland, bolgár és litván partnerekkel dolgozunk, a Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány koordinálása mellett. A magyar iskolai partnerünk a Kürt Alapítványi Gimnázium.

A projekt célja, hogy segítse a középiskolai tanárokat abban, hogy kapcsolatot teremtsenek a fiatalokkal és irányítsák őket. Ezt egy új módszer kidolgozásával szeretnénk elérni, amely közelebb hozza a diákokat a valósághoz egy védett környezetben miközben felhívja a figyelmüket a társadalmi kérdések fontosságára. Eszközül a dokumentumfilmeket használjuk kiegészítve a terepen történő ismeretgyűjtéssel, filmvetítésekkel és műhelymunkákkal.

A dokumentumfilmek iskolai használatára vonatkozó tanterv kidolgozásával reméljük, hogy hasznos eszközt adunk a tanárok és a pedagógusok kezébe a fiatalok gondolkodásának formálásához, azért hogy visszavezessük őket a valóságba, mielőtt túl késő lenne.

A projekt 36 hónapig, 2022-től 2024-ig tart.

A projekt során az alábbiakat tervezzük elkészíteni:

- tanterv

- online adatbázis

- oktatóvideó a terepgyakorlatok szervezéséről

- egy szakmai videónapló a projektről

- pedagógiai kézikönyv

- felmérés a diákok nézési szokásairól

- egy rövid, 4 országra adaptált tanfolyam tanárok számára

- kézikönyv (multimédiás eszköz) a diákok visszajelzéseiről

- egy eszköztár/gyakorlókönyv a jó gyakorlatokról

Tervezünk továbbá 5 rövid képzést és 8 népszerűsítő rendezvényt, amelyek segítenek a projekt eredményeinek terjesztésében.

A projekt vezetője: Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány

Projekt partnerek:

A projektről bővebb információ kérhető Hadrévy Borbála projektvezetőtől: hadrevy.borbala@cromo.hu, +36 20 412 7467