Magic of the Frame

Magic of the Frame

Magic of the Frame - Teach with documentary film!

projekt szám: 2021-1-HU 01-KA-220-SCH-000029686

2022. január 1-jén rajtolt el új Erasmus+ projektünk is, ahol a dokumentumfilmek és az oktatás kapcsolatát kutatjuk, tanári képzéseket szervezünk, és olyan kézikönyvet adunk közre, amelyből laikusok is képesek lesznek a dokumentumfilmet, mint oktatási eszközt használni.

A projektben holland, bolgár és litván partnerekkel dolgozunk, a Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány koordinálása mellett. A magyar iskolai partnerünk a Kürt Alapítványi Gimnázium.

A projekt célja, hogy segítse a középiskolai tanárokat abban, hogy kapcsolatot teremtsenek a fiatalokkal és irányítsák őket. Ezt egy új módszer kidolgozásával szeretnénk elérni, amely közelebb hozza a diákokat a valósághoz egy védett környezetben miközben felhívja a figyelmüket a társadalmi kérdések fontosságára. Eszközül a dokumentumfilmeket használjuk kiegészítve a terepen történő ismeretgyűjtéssel, filmvetítésekkel és műhelymunkákkal.

A dokumentumfilmek iskolai használatára vonatkozó tanterv kidolgozásával reméljük, hogy hasznos eszközt adunk a tanárok és a pedagógusok kezébe a fiatalok gondolkodásának formálásához, azért hogy visszavezessük őket a valóságba, mielőtt túl késő lenne.

A projekt elsődleges célcsoportja a középiskolai tanárok, akik szívesen foglalkoznak társadalmi kérdésekkel az órákon, és nyitottak a dokumentumfilmek oktatásban való felhasználására.

A projekt 36 hónapig, 2022-től 2024-ig tart.

A projekt során az alábbiakat tervezzük elkészíteni:

- tanterv

- online adatbázis

- oktatóvideó a terepgyakorlatok szervezéséről

- egy szakmai videónapló a projektről

- pedagógiai kézikönyv

- felmérés a diákok nézési szokásairól

- egy rövid, 4 országra adaptált tanfolyam tanárok számára

- kézikönyv (multimédiás eszköz) a diákok visszajelzéseiről

- egy eszköztár/gyakorlókönyv a jó gyakorlatokról

A projekt során 4 rövid képzést szervezünk a partnerségen kívüli tanárok számára, valamint 4 klasszikus multiplikátor eseményt és a különböző filmcsomagokhoz kapcsolódó tanárcserét valósítunk meg.
A projekt keretében létrejön a Magic of the Frame weboldal, valamint egy Facebook oldal, ahol minden tevékenységet és a projekt eredményeit is megosztjuk.

A projekt vezetője: Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány

Projekt partnerek:

A projekt költségvetése: 356 488 EUR


1. Projekt találkozó: A Magic of the Frame partnerség első találkozójára 2022. március 21-én és 22-én került sor Budapesten.

Egy új gondolkodásmód bevezetésével - a dokumentumfilmekben rejlő lehetőségek kihasználása az iskolákban - a partnerség célja, hogy hasznos módszertant és eszközöket dolgozzon ki a tanárok és pedagógusok számára a fiatalokkal való munkájuk támogatására - hogy segítsen nekik meglátni és megtanulni a valóságot úgy, ahogy "van".

A projekt 2022. január 1-jén indult. A budapesti indítást megelőző három hónap alatt partnerként megszerveztük ennek az innovatív, kihívásokkal teli, de inspiráló és ígéretes projektnek a kezdetét. Tevékenységeink és terveink részletes meghatározása, céljaink tisztázása és annak megvitatása, hogy miként tehetjük a projektet még hasznosabbá a végső kedvezményezettek - középiskolai tanárok stb. számára, a projekt csapatunk tevékenységei között szerepelt.

A projekttalálkozó másik fontos része a módszertani frissítésről szóló megbeszélések voltak az előzetes kutatások alapján, a közös tudásbázis kialakítása kiindulási pontként, a dokumentumfilmek kiválasztásának módja, a különböző nézőpontok keresztezésének helye stb.

Az indító projektmenedzsment-értekezlet teret nyitott számos fontos téma megvitatására, mint például a projektmenedzsment-szabályok, a szerződési előírások, a költségvetési folyamatok és jelentések tisztázása, a projektterv és a gantt-diagram frissítése, a tevékenységek és a felelősségek elosztása, a projektmenedzsment kézikönyv (beleértve az értékelési és nyomon követési módszertant), a kockázatkezelés, a nyomon követés és az értékelés megvitatása.

A projekttalálkozó másik fontos része a módszertani frissítésről szóló megbeszélések voltak az előzetes kutatások alapján, a közös tudásbázis kialakítása kiindulási pontként, a dokumentumfilmek kiválasztásának módja, a különböző nézőpontok keresztezésének helye stb.
A projekttalálkozó másik fontos része a módszertani frissítésről szóló megbeszélések voltak az előzetes kutatások alapján, a közös tudásbázis kialakítása kiindulási pontként, a dokumentumfilmek kiválasztásának módja, a különböző nézőpontok keresztezésének helye stb.


Mind a 4 európai uniós ország 9 partnere résztvett a találkozókon: Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, Magyarország (vezető partner), Changes & Chances, Hollandia, Civil Initiatives Association - Lovech, Bulgária, CROMO Alapitvany, Magyarország, Kürt Alapítvány, Magyarország, Állatorvosi Szakképző Iskola " Prof. dr. Dimitar Dimov", Bulgária, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR), Hollandia, VŠĮ Nepatogus kinas / PO Inconvenient Film, Litvánia, Youth Centre Babilonas, Litvánia.


2. Projekt találkozó:

A Magic of the Frame - Taníts dokumentumfilmmel! második projektvezetői találkozója 2022. november 9-11. között került sor a bulgáriai Lovechben. A 3 napos találkozó során a 9 partner - Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány, Magyarország (vezető partner), Changes & Chances, Hollandia, Civil Kezdeményezések Egyesülete - Lovech, Bulgária, CROMO Alapitvany, Magyarország, Kürt Alapítvány, Magyarország, Állatorvosi Szakképző Iskola " Prof. dr. Dimitar Dimov", Bulgária, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR), Hollandia, VŠĮ Nepatogus kinas / PO Inconvenient Film, Litvánia, Youth Centre Babilonas, Litvánia - 4 országából feltérképezték az projekteredményeket és megvitatták az előző projekt fázisban elkészített 4 foglalkozásokat. Az egyes projektországok partnerei bemutatták a kiválasztott dokumentumfilmeket, valamint a kiválasztott témákhoz/filmekhez kapcsolódó óravázlatokat.

A projekttalálkozó másik fontos része a módszertani frissítésről szóló megbeszélések voltak az előzetes kutatások alapján, a közös tudásbázis kialakítása kiindulási pontként, a dokumentumfilmek kiválasztásának módja, a különböző nézőpontok keresztezésének helye stb.

Dívák/Divas a magyar csapat által választott dokumentumfilm - https://vimeo.com/531191141 - "Belvárosi Tanoda" egy olyan iskola, ahol az összes többi iskolából kiesett, különböző nehézségekkel küzdő tinédzserek kapnak egy utolsó esélyt, hogy befejezzék tanulmányaikat és leérettségizzenek. Itt találkozik három feltűnően különböző lánnyal: Szani, Tina és Emese, a Dívák.

A holland csapat az Egy testvér utazása című dokumentumfilmet mutatta be - https://vimeo.com/740914394/56e902d2ee - két testvér, akik együtt menekültek Szíriából, de a holland menekültügyi rendszerben elveszítik egymás.

A litván csapat óravázlata a Seahorse - https://www.youtube.com/watch?v=XsSmxiPsbiQ című dokumentumfilmre épül, ahol "A címben szereplő csikóhal nem csak a vízben felegyenesedő élőlényre utal, hanem agyunk azon területére, a hippokampuszra is, ahol az emlékeink tárolódnak. Ez a kiegyensúlyozott dokumentumfilm bemutatja, hogy a víz hogyan nyerhet új értelmet az idő múlásával, és hogy az úszás hogyan vált Hanan számára a traumával való megküzdés módjává. "*.

A partnerek közötti többszöri megbeszélés végeredményeként a bolgár csapat a Bayer és a méhek című dokumentumfilmet választotta - ttps://www.bing.com/videos/search?q=bees+documentaries&view=detail&mid=E091447B747C876BE82EE091447B747C876BE82E&FORM=VIRE - A rovarirtó szerekre néha szükség van a mezőgazdaságban, azonban egyes anyagok, mint például a neonikotinoidok, nemcsak a kártevőket, hanem a méheket is elpusztítják. A tudósok világszerte megállapították, hogy a neonikotinoidok a tömeges méhpusztulás fő okozói. E növényvédő szerek egyik fő gyártója, a Bayer-csoport nyomás alá került.

A Bulgáriában töltött három nap alatt projekt 9 partner 4 kidolgozott óravázlatot mutatott be egymásnak! Végeredményként minden terv kapott javaslatokat és fejlesztési ötleteket a kísérleti projekt megkezdése előtt. A partnerek megállapodtak abban, hogy a tantervek milyen ütemezéssel kezdik meg a kísérleti fázist. Különös figyelmet fordítottak a találkozón részt vevő 8 tanár véleményére és javaslataira.

A projektvezetői értekezlet a következő lépésekkel, a beszámolóval és a pénzügyi beszámolóval kapcsolatos konkrét projektvezetői megbeszélésekkel zárult.


A projekt központi szakasza, amikor a varázslat valósággá válik

Négy ország kilenc partnere, 5 iskola tanárai és oktatói négy filmes tevékenység csomaggal (FAP) folytatták a Magic of the Frame - Tanítsunk dokumentumfilmmel! projektben az alkotást.

Befejeződött a projekt gyakorlati szakasza az iskolákban. A partnerek számos, a tanárokkal és diákjaikkal kapcsolatos tevékenységet végeztek.

A résztvevők tevékenységéről és véleményéről adatokat gyűjtöttek, és a tanárok új módszerekkel kapcsolatos, országspecifikus meglátásait dolgozták ki.

A középpontban a négy kiválasztott film állt, amit különböző módon készítettek elő, mielőtt levetítettek a gyerekeknek:

A 4 ország számára kiválasztott dokumentumfilmek különböző társadalmi témái ellenére az egyes osztályok tevékenységei ugyanazt a módszertani struktúrát követték:

  • A téma bemutatása - feldolgozása
  • A dokumentumfilm műfaj megismertetése
  • Az adott ország számára kiválasztott film vetítése
  • Beszélgetés a filmről a diákokkal és a felébredt érzelmek feldolgozása
  • A tanulók helyszíni látogatása olyan helyeken, ahol találkoznak olyan emberekkel, akik kapcsolatban állnak vagy érintettek a megnézett dokumentumfilmben tárgyalt társadalmi kérdésben.
  • Visszajelzések gyűjtése a diákoktól (interjúk, fényképek, írásos gondolatok).
  • A változás mérése
  • További megbeszélések a személyes tapasztalatokról és a diákok tevékenységeiről

Ez a fázis volt a központi eleme a Magic projektnek, mivel az itt begyűjtött információk képezik a fő részét a projekt egyéb eredményeinek: tantervfejlesztés, oktatóvideó a terepmunkához, vizuális projektnapló, pedagógiai kézikönyv és útmutató a tanulói visszajelzésekről.


A "Magic of the Frame - Tanítsunk dokumentumfilmmel!" projektet az Erasmus+ program támogatja a 2021-1-HU01-KA220-SCH-000029686 szerződés keretében.

A projektről bővebb információ kérhető Hadrévy Borbála projektvezetőtől: hadrevy.borbala@cromo.hu, +36 20 412 7467