Társadalmi hatásmérés

A kis- és közepes méretű szervezeteknek szóló Társadalmi Hatásmenedzsment Eszköztár (Social Impact Management Toolkit) egy rövid kísérleti projekt eredménye, amely a Civil Society Cluster of the Bosch Alumni Network/International Alumni Center közösségben zajló közös tervezések során született és nyert végül támogatást a MitOst-tól.

Ez az eszköztár azon kisebb szervezetek számára készült, amelyek növekedni kívánnak, a területükön fontos szereplőkké kívánnak válni, és a szervezeti kultúrájuk részévé kívánják tenni a tanulást és a fejlődést. Egy sor olyan eszközt vizsgáltunk meg és strukturáltunk a kis- és közepes szervezetek számára, melyek a társadalmi hatásmérés előkészítésében, tervezésében és megvalósításában lehetnek segítségükre.

Ennek az eszköztárnak az a célja, hogy segítse a kis- és közepes szervezeteket a fenti ki- hívások leküzdésében, a hatás terén kitűzendő céljaik meghatározásában és elérésében. Úgy gondoljuk, hogy ezt úgy lehet elérni, hogy beillesztjük a hatásalapú gondolkodásmó- dot a projekt teljes életciklusába, a kezdetektől és a tervezéstől egészen az értékelésig és zárásig.

A tanulmány és az eszköztár magyar nyelven itt érhető el: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pUadUzrwGH_2FkRbwAGEkApLFv6Fe3oW