We democracy


Pályázat: CERV-2022-CITZENS-CIV – Polgári szerepvállalás és részvétel

Projekt: 101081426- WE-Democracy GAP

Megvalósítás ideje: 2023. 03.01 – 2025. 02. 28. 24 hónap

Támogatás összege: 202 125 EUR

A CROMO Alapítvány egy új, nemzetközi projekt keretében vizsgálja tagállami szinten a polgárok ismereteit, hozzáállását, szokásait és igényeit a körforgásos gazdasággal kapcsolatban.

A We-DEMOCRACY projekt Bulgária, Görögország, Magyarország, Olaszország és Románia kutatóit tömöríti azzal a céllal, hogy elősegítse az aktív európai polgárságot és javítsa az állampolgári és demokratikus részvétel feltételeit. A projekt egy sor olyan tevékenységet szervez, amelyek célja, hogy az állampolgárokat képessé tegye arra, hogy tanuljanak egymástól, együttműködjenek és részt vegyenek a döntéshozatalban a körforgásos gazdaság területén.

A körforgásos gazdaság a termelés és a fogyasztás olyan modellje, amely a meglévő anyagok és termékek megosztását, bérbeadását, újrafelhasználását, javítását, felújítását és újrahasznosítását foglalja magában, ameddig csak lehetséges. Ily módon a termékek életciklusa meghosszabbodik.

A megvalósítás során online kérdőívvel történik a helyzetfelmérés, az állampolgárok ismereteinek, szokásainak felmérése. A válaszokból nyert információk alapján a problémák felvázolása után a tényleges problémák kerülnek fókuszba. A problémák megoldására lakossági és szakpolitikai szakemberek, valamint döntéshozók bevonásával személyes és online találkozók, figyelemfelkeltő rendezvények során beszélik át a résztvevők a témákat és születnek meg ajánlások a feltárt problémák kezelésére, melyek a döntéshozók felé is közvetítésre kerülnek.

A konzorcium mindezek megvalósítására a crowdsourcing munkamodellt választotta, minden tagszervezet saját közösségére épít a hozzá tervezett feladatok megvalósításában, majd az így kapott eredményeket hasonlítják össze és vonnak le következtetéseket, fogalmaznak meg javaslatokat. A modell egy meghatározott probléma megoldására nyújt jó eszközt a nyilvánosság bevonásával. Az állampolgári részvételre épít. A résztvevők megoldásokat nyújtanak be, melyeket az adott tagországi szervezet képvisel.

Kérdőíves felmérés linkje: WE-DECMOCRACY_HU

A CROMO Alapítvány kéri, hogy töltse ki a kérdőívet, melynek célja, hogy felmérje a lakosság jelenlegi ismereteit és viselkedését a körforgásos gazdasággal kapcsolatban, azokat a tényezőket, amelyek növelhetik a lakosok elkötelezettségét eziránt, valamint az elkötelezettséget gátló akadályokat. Ahhoz, hogy minél szélesebb körben sikerüljön a felmérés, ossza meg tagsága és ismerősei körében a kérdőív linkjét és kérje meg őket a kitöltésére.

A kérdőív 2023. augusztus 30-ig érhető el.