Legfrissebb projektjeink

We Democracy

A CROMO Alapítvány egy új, nemzetközi projekt keretében vizsgálja tagállami szinten a polgárok ismereteit, hozzáállását, szokásait és igényeit a körforgásos gazdasággal kapcsolatban.

A We-DEMOCRACY projekt Bulgária, Görögország, Magyarország, Olaszország és Románia kutatóit tömöríti azzal a céllal, hogy elősegítse az aktív európai polgárságot és javítsa az állampolgári és demokratikus részvétel feltételeit. A projekt egy sor olyan tevékenységet szervez, amelyek célja, hogy az állampolgárokat képessé tegye arra, hogy tanuljanak egymástól, együttműködjenek és részt vegyenek a döntéshozatalban a körforgásos gazdaság területén.

TRIC projekt

TRIC projektünkben az a feladatunk, hogy megvizsgáljuk a társadalmi innovációkat mozgató készségeket, és azokat a tanulás számára hozzáférhetővé tegyük. 

A SozialMarie-díjra kiválasztott, könnyen adaptálható és megvalósítható társadalmi innovációkat vizsgáljuk.

Az innovátorokkal együtt arra törekszünk, hogy kiderítsük, milyen kompetenciák elengedhetetlenek egy sikeres, pozitív változást eredményező projekt működtetéséhez.

Ezeket a meglátásokat és készségeket szeretnénk megosztani a tanulásra éhes emberekkel.

Maradjatok velünk, hogy többet megtudhassatok!

eLearning

Az eLearning platformunk az álhírek, a politikai manipuláció, a reklámok befolyása, a gyűlöletbeszéd felismeréséről és megoldásáról folyamatosan elérhető:

https://elearning.youthmythbusters.eu/

Klímatudatosság témájában az eLearning platformunk itt elérhető tanulók és trénerek/facilitátorok számára:

https://actnow.cardetprojects.com/

További projektjeink

A civil társadalom szervezeteinek hatásmérése

Nemzetközi együttműködés annak érdekében, hogy szervezetek számára a fejlettségüknek megfelelő, egyszerű, napi szinten alkalmazható hatásmérő eszközöket adjunk.

Hamarosan elérhető lesz az eszköztár, amely a hatásmérés eszközeit mutatja be.

Együttműködő országok: Törökország, Portugália, Magyarország

A projektet a Robert Bosch Foundation támogatja.

Ha szeretnél többet tudni a projektről, írj nekünk:

tornoczi.zsofia@cromo.hu

Tornóczi Zsófia, projektvezető


ActNow - Cselekedj!

Az éghajlatváltozással foglalkozó tudományágak és a közéleti cselekvési kezdeményezések közötti szakadék áthidalása - ez az Act Now; egy olyan projekt, amelynek középpontjában új, nem formális és informális oktatási eszközök és módszerek kifejlesztése áll; olyan eszközöké, amelyek vonzóak a fiatal generáció számára. A projekt célja, hogy felkészítse a fiatalokat arra, hogy mobiltelefonokon alkalmazható játékok segítségével a környezettel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos változások szószólójaként járjanak el.Bővebben a projekt tevékenységekről: https://www.actnow-europa.eu/

Bővebben a projekt tevékenységekről: https://www.actnow-europa.eu/


Mítoszírtók - YouthMythBuster

2019 szeptembere és 2021 októbere között olasz, görög, ciprusi és cseh partnereinkkel 5 országban vettük fel a harcot az álhírek, a manipulatív és propaganda tartalmakkal, valamint a gyűlöletbeszéd példáival az Interneten. Célunk, hogy a 16-24 éves korosztályt bevonjuk, képezzük a fenti tartalmak felismerésére, és arra, hogy milyen konkrét eszközeik vannak ezek ellen! 

A projekt keretében eLearning tananyag, fiatalok által indított kampányok és ajánlások készültek. 

https://www.youthmythbusters.eu/

https://elearning.youthmythbusters.eu/

CLARINET


A CLARINET célja, hogy felhívja az uniós polgárok figyelmét a migrációs háttérrel rendelkező társaink az EU közösségre gyakorolt pozitív hatásaira.


Bővebben a projektről:

https://www.clarinetproject.eu/en/home-page-en/Snapshots from the borders - Képek a Végekről

Alapítványunk 2017 októberében csatlakozott a nemzetközi partnerséghez, amelyben a migrációval kapcsolatos tapasztalatokról, lehetőségekről beszélünk 13 ország 31 partnerszervezetével és önkormányzatával.

A projektet az Európai Unió támogatja.

https://www.snapshotsfromtheborders.eu/

Képek a projektekről

Induló projektek

PIN-Project Idea Network


Civil szervezetek nemzetközi hálózata közös projektfejlesztés, pályázatírás és programmegvalósítás érdekében.

A magyar civil szervezeteket így segítjük bekapcsolódni európai és más hálózatok munkájába.

A Keret Varázsa


A dokumentumfilm használata a közoktatásban fiatalok és tanárok bevonásával olyan dokumentumfilmek megnézésével és elemzésével, amely valamely társadalmi probléma feldolgozására vállalkozott.

Állampolgári Hálózat


Az önkormányzat állampolgár-barát, demokratikus működésének figyelése, mérése, visszajelzés adása állampolgárok és a polgármesterek részvételével.

Ha szeretnél bekapcsolódni a projektjeinkbe, küldj nekünk üzenetet!

Azzal, hogy elküldi nekünk az űrlapot, kijelenti, hogy elolvasta és megértette a Cromo Alapítvány Adatkezelési Szabályzatát!

Adatkezelési Szabályzat


Korábbi projektjeink


Fiatalok a Tápióságért

2018-2019-ben a Tápióságban aktív települések fiataljai, tanárai és helyi lakosok bevonásával indítottunk helyi közösséget fejlesztő, a fiatalokat a közösségi ügyek iránt érzékenyítő projektet.

A projektet az Open Society Foundation támogatta.

A projekt oldala itt érhető el: https://sites.google.com/s/1xwAITIKdAP889alaB2FSJikmuznn_m6y/p/1OtaLKdmnq8KKbM3ZaGHpC0-DxHJfvgZa/edit

Fenntartható helyi társadalom, társadalmi vállalkozások

EuropeAid/134863/C/ACT/MULT,  Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability (SSEDAS) in EYD 2015 and beyond

A 2015-2018 között zajló projektben számos európai országgal közösen a szolidaritás alapú, helyi társadalmi vállalkozásokon alapuló gazdasági modelleket dolgoztunk ki.

Online közösségek kutatása

OSIFE, 2015-2016

A projektben magyar online közösségeket térképeztünk fel, majd kategorizáltuk és kutattuk a közösségek megalakulásának szakaszait, fordulópontjait. Tréningeket és egyéni tanácsadásokat nyújtottunk számukra a fejlődésükhöz.

Magyarországi Evangélikus Egyház

Tervező műhelymunka, tanulmány és elemzés, tréning tematikák és segédanyagok kidolgozása, felmérés 1 600 dolgozó számára, trénerképzés, vezetői képzés, csoportvezetői képzés

TIDE- Globális nevelést mindenkinek!

Olasz, finn és wales-i partnerekkel közösen a globális célok megismertetése és megértése érdekében interaktív, játékos műhelymunkákat tartottunk értelmileg sérült fiatalok számára, majd trénerképzés keretben maguk is képessé váltak társaik számára átadni a megszerzett ismereteket.

KÖzösségi KEzdeMÉNYezések Nógrádban és Baranyában

A projekt célja az volt, hogy a Cromo szervezet- és közösségfejlesztő alapítványként szolgáltatásait az arra rászoruló szervezeteknek, közösségeknek biztosítsa, valamint előmozdítsa a roma célcsoportokkal foglalkozó szerveződések megerősödését, ismertségét és aktív részvételét a helyi közéletben Nógrád és Baranya megyében. Célunk volt továbbá, hogy az ország két halmozottan hátrányos helyzetű régiójában Közösségi Kezdeményezések (un. Kőkemények) lebonyolításának támogatásával helyi kapacitást erősítsünk.

https://kokemeny.hu/

Kulcskompetencia-fejlesztés és egyéb felnőttoktatási programok

A Budapest Esély Nonprofit Kft kérésére számos hátrányos helyzetű célcsoport számára adtunk képzést kulcskompetencia, álláskeresés, kommunikációfejlesztés témakörökben (tartós munkanélküliek, hajléktalanságban élők számára)

Bögrefónia

A "Bögrefónia" a Cromo Alapítvány és a Spiritusz Egyesület közös kampányként valósult meg, a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásában, 2015. január és augusztus között. A kampányban a felkészítéstől kezdve egészen a nagy bemutatkozásig a fogyatékkal élő személyek kerültnek alkotó, bemutatkozó és segítő-támogató pozícióba. A kampányunkat a 2015-os tavaszi fesztivál idejére időzítettük, mivel művészi környezetbe ágyazva az üzenet sokkal erőteljesebben és hatásosabban jelent meg.

A résztvevő fogyatékkal élő emberek új szerepben ismerték meg saját magukat, készségeik fejlődtek, új lehetőségek nyíltak meg számukra, valós képet közöltek magukról, céljaikról, és értékes visszajelzéseket kaptak a fesztivál látogatóitól.

https://bogrefonia.wixsite.com/bogrefonia