Aktuális projektünk - Mítoszirtók YouthMythBusters


2019 szeptembere és 2021 októbere között olasz, görög, ciprusi és cseh partnereinkkel 5 orszégban vesszük fel a harcot az álhírek, a manipulatív és propaganda tartalmakkal, valamint a gyűlöletbeszéd példáival az Interneten. Célunk, hogy a 16-24 éves korosztlyt bevonjuk, képezzük a fenti tartalmak felismerésére, és arra, hogy milyen konkrét eszközeik vannak ezek ellen!
2019 szeptembere és 2021 októbere között olasz, görög, ciprusi és cseh partnereinkkel 5 országban vesszük fel a harcot az álhírek, a manipulatív és propaganda tartalmakkal, valamint a gyűlöletbeszéd példáival az Interneten. Célunk, hogy a 16-24 éves korosztályt bevonjuk, képezzük a fenti tartalmak felismerésére, és arra, hogy milyen konkrét eszközeik vannak ezek ellen!

A projekt a GhostBusters alapötletén nyugszik, hamarosan jövünk a projekt logójával, képeivel és tartalmaival.

A projekt az Erasmus+ keretében valósul meg.


YOUTH MYTHBUSTERS- SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EU politikai napirendjének középpontjában a fiatalok munkanélküliségének csökkentése és a lehető legtöbb európai fiatal társadalmi bevonása áll. A gazdasági válság az ifjúsági munkanélküliség magas szintjéhez vezetett, ami növeli a fiatalok iránti elköteleződést.

Ebben az összefüggésben a YouthMythBusters, továbbiakban Fiatal Mítoszirtók európai kezdeményezés azzal ösztönzi a fiatal bloggereket és a média szakos hallgatókat, hogy vállaljanak vezető szerepet olyan kortársak támogatásában, akiket a társadalmi kirekesztés fenyeget. A projekt további célja a fiatalok állampolgári és politikai elkötelezettségének előmozdítása, a hamis hírek, az Internetes manipuláció, gyűlöletbeszéd és propaganda elleni harcban.

Pontosabban, a Fiatal Mítoszirtók egy kapacitásépítő program a fiatal influencerek számára, melynek célja, hogy felkészítse őket az ifjúsági vezető szerepének. Olyan e-learning felületet fogunk kidolgozni, amelynek célja digitális modulok biztosítása a fiatal vezetők számára a társak médiaműveltségének fokozása érdekében, valamint a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett fiatalok számára az állampolgári szerepvállalásuk szempontjából. Ezen kívül egy eszköztárat fejlesztünk ki, amely útmutatóul szolgál a hamis hírek, a propaganda, a manipuláció, a gyűlöletbeszéd azonosítását célzó, úgynevezett mítoszok felszámolására. A gyakorlati szakemberek és a politikai döntéshozók számára nemzeti és európai ajánlási dokumentumokat készítünk arról, hogy miként lehetne növelni a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett fiatalok politikai bevonását.

A projekt 2019 szeptemberében kezdte meg tevékenységét, és 25 hónapig fog működni 5 különböző országban: Cipruson, Csehországban, Görögországban, Magyarországon és Olaszországban.

Következő tevékenységünk a fiatal (bloggerek, média szakos hallgatók) kiválasztása, akik részt fognak venni a képzési folyamatban.

Ha többet szeretne megtudni tevékenységeinkről, kérjük, látogasson el weboldalunkra: https://www.youthmythbusters.eu/the-project/innovation/

További információért keresse meg: CROMO Alapítvány, 1119 Budapest, Fehérvári út 83. Simon Ildikó +36 30 284 5332, simon.ildiko@cromo.hu, https://www.cromoalapitvany.hu/
Riszpekt.com Játék és Sportverseny fiataloknak és szüleiknek.

Bővebben:

https://riszpekt.com/

https://www.facebook.com/riszpekt1/

https://www.instagram.com/riszpekt.com1/


Ha szeretnél részt venni, lépj velünk kapcsolatba:

toth zsolt@cromo.hu

Tóth Zsolt projektvezető


Modern civil társadalom

Üzleti érzékenyítés - üzleti gondolkodás workshopok civil szervezeti vezetőknek


Ahhoz, hogy a civil szervezetek hosszú távon fenntarthatók legyenek, saját bevételekre van szükségük.

Mi már rendelkezünk üzleti tervvel. És te?

Ha szeretnél velünk konzultálni, lépj velünk kapcsolatba:

simon.ildiko@cromo.hu

Simon Ildikó, a Cromo elnöke

Snapshots from the borders - Képek a Végekről

Alapítványunk 2017 októberében csatlakozott a nemzetközi partnerséghez, amelyben a migrációval kapcsolatos tapasztalatokról, lehetőségekről beszélünk 13 ország 31 partnerszervezetével és önkormányzatával.

A projektet az Európai Unió támogatja.

Magyar partnerünk Siklósnagyfalu önkormányzata.


Projektünk következő eseménye:

Folytatjuk vitasorozatunkat a Globlis kihívások téméjában, valamint a hazai civil szervezetekkel való hálzatépítést, csakúgy,mint a fiatalok érzékenyítését és bevonását a témában.


Ha érdekel a projekt, lépj velünk kapcsolatba:

tornoczi.zsofia@cromo.hu

Tornóczi Zsófia, projektvezető

CLARINET

A CLARINET célja, hogy felhívja az uniós polgárok figyelmét a migrációs háttérrel rendelkező társaink az EU közösségre gyakorolt hatásaira.


A projekt célja

  1. Uniós szinten azonosítani és népszerűsíteni az önkormányzatok migrációról és integrációról szóló nyilvános kommunikációs jó gyakorlatait
  2. A határ menti önkormányzatokat képzéseken keresztül fejleszteni, hogy képesek legyenek sikeres és tényeken alapuló nyilvános kommunikációt folytatni a migrációról és az integrációról

A PROJEKT ELEMEI

  1. Önkormányzatok migrációs és integrációs nyilvános kommunikációs kampányainak Európa Díja
  2. "Pozitív történetek" gyűjteményének összeállítása migrációról és integrációról helyi önkormányzatok részére
  3. 8 képzési program megvalósítása önkormányzatok részére, téma: hogyan kommunikáljunk migrációról és integrációról helyi szinten
  4. Összesen 8 művészeti kiállítás a 8 megvalósulási helyszínen
  5. Összesen 8 migrációról szóló önkormányzati kommunikációs kampány tervezése és támogatása

A CLARINET díjra ezen a linken lehet pályázni:

https://www.clarinetproject.eu/hu/home-page-hu/


Ha többet szeretnél tudni a projektről, lépj velünk kapcsolatba:

szel.eugenia@cromo.hu

Szél Eugénia, projektvezető

A civil társadalom szervezeteinek hatásmérése

Nemzetközi együttműködés annak érdekében, hogy szervezetek számára a fejlettségüknek megfelelő, egyszerű, napi szinten alkalmazható hatásmérő eszközöket adjunk.

A projektet a Robert Bosch Foundation támogatja

Ha szeretnél többet tudni a projektről, írj nekünk:

tornoczi.zsofia@cromo.hu

Tornóczi Zsófia, projektvezető


A közösségek a szabadság végvárai


Nemzetközi projekt az online közösségek, a bejegyzett civil szervezetek és az informális közösségek kutatásának és fejlesztésének innovatív lehetőségeiről.

A projektet a Robert Bosch Foundation támogatja

Ha szeretnél többet tudni a projektről, írj nekünk:

simon.ildiko@cromo.hu

Simon Ildikó, projektvezető


Induló projektjeink

Befogadó társadalom

Senior Voice

Az időskorúak aktív részvétele a helyi ügyekben

Együttműködő helyi társadalom

Junior Voice

A fiatalok aktív részvétele a helyi ügyekben

Befogadó társadalom

A gyűlöletbeszéd, a rasszizmus elleni küzdelem a fiatalok bevonásával

Ha szeretnél bekapcsolódni a projektjeinkbe, küldj nekünk üzenetet!


Korábbi projektjeink


2018-2019-ben a Tápióságban aktív települések fiataljai, tanárai és helyi lakosok bevonásával indítottunk helyi közösséget fejlesztő, a fiatalokat a közösségi ügyek iránt érzékenyítő projektet.

A projektet az Open Society Foundation támogatta.

A projekt oldala itt érhető el: https://sites.google.com/s/1xwAITIKdAP889alaB2FSJikmuznn_m6y/p/1OtaLKdmnq8KKbM3ZaGHpC0-DxHJfvgZa/edit

Fenntartható helyi társadalom, társadalmi vállalkozások

EuropeAid/134863/C/ACT/MULT,  Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability (SSEDAS) in EYD 2015 and beyond

A 2015-2018 között zajló projektben számos európai országgal közösen a szolidaritás alapú, helyi társadalmi vállalkozásokon alapuló gazdasági modelleket dolgoztunk ki.

Online közösségek kutatása

OSIFE, 2015-2016

A projektben magyar online közösségeket térképeztünk fel, majd kategorizáltuk és kutattuk a közösségek megalakulásának szakaszait, fordulópontjait. Tréningeket és egyéni tanácsadásokat nyújtottunk számukra a fejlődésükhöz.

Magyarországi Evangélikus Egyház

Tervező műhelymunka, tanulmány és elemzés, tréning tematikák és segédanyagok kidolgozása, felmérés 1 600 dolgozó számára, trénerképzés, vezetői képzés, csoportvezetői képzés

TIDE- Globális nevelést mindenkinek!

Olasz, finn és wales-i partnerekkel közösen a globális célok megismertetése és megértése érdekében interaktív, játékos műhelymunkákat tartottunk értelmileg sérült fiatalok számára, majd trénerképzés keretben maguk is képessé váltak társaik számára átadni a megszerzett ismereteket.

KÖzösségi KEzdeMÉNYezések Nógrádban és Baranyában

A projekt célja az volt, hogy a Cromo szervezet- és közösségfejlesztő alapítványként szolgáltatásait az arra rászoruló szervezeteknek, közösségeknek biztosítsa, valamint előmozdítsa a roma célcsoportokkal foglalkozó szerveződések megerősödését, ismertségét és aktív részvételét a helyi közéletben Nógrád és Baranya megyében. Célunk volt továbbá, hogy az ország két halmozottan hátrányos helyzetű régiójában Közösségi Kezdeményezések (un. Kőkemények) lebonyolításának támogatásával helyi kapacitást erősítsünk.

https://kokemeny.hu/

Kulcskompetencia-fejlesztés és egyéb felnőttoktatási programok

A Budapest Esély Nonprofit Kft kérésére számos hátrányos helyzetű célcsoport számára adtunk képzést kulcskompetencia, álláskeresés, kommunikációfejlesztés témakörökben (tartós munkanélküliek, hajléktalanságban élők számára)

Bögrefónia

A "Bögrefónia" a Cromo Alapítvány és a Spiritusz Egyesület közös kampányként valósult meg, a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásában, 2015. január és augusztus között. A kampányban a felkészítéstől kezdve egészen a nagy bemutatkozásig a fogyatékkal élő személyek kerültnek alkotó, bemutatkozó és segítő-támogató pozícióba. A kampányunkat a 2015-os tavaszi fesztivál idejére időzítettük, mivel művészi környezetbe ágyazva az üzenet sokkal erőteljesebben és hatásosabban jelent meg.

A résztvevő fogyatékkal élő emberek új szerepben ismerték meg saját magukat, készségeik fejlődtek, új lehetőségek nyíltak meg számukra, valós képet közöltek magukról, céljaikról, és értékes visszajelzéseket kaptak a fesztivál látogatóitól.

https://bogrefonia.wixsite.com/bogrefonia