Fiatal Mítoszirtók


2019 szeptembere és 2021 októbere között olasz, görög, ciprusi és cseh partnereinkkel 5 országban szerveztünk tanulási és közösségépítő tevékenységeket a fiatalok számára, hogy felvegyük a harcot az álhírek, a manipulatív és propaganda tartalmakkal, valamint a gyűlöletbeszéddel szemben. Célunk, hogy a 16-24 éves korosztályt bevonjuk, képezzük a fenti tartalmak felismerésére, és arra, hogy milyen konkrét eszközeik vannak ezek ellen!

A projekt magyar nyelvű oldala itt érhető el: https://www.youthmythbusters.eu/hu/


A projekt a GhostBusters alapötletén nyugszik, innen kapta a projekt a nevét (YouthMythBusters)

A projekt az Erasmus+ keretében valósul meg.

Az EU politikai napirendjének középpontjában a fiatalok munkanélküliségének csökkentése és a lehető legtöbb európai fiatal társadalmi bevonása áll. A gazdasági válság az ifjúsági munkanélküliség magas szintjéhez vezetett, ami növeli a fiatalok iránti elköteleződést.

Ebben az összefüggésben a YouthMythBusters, továbbiakban Fiatal Mítoszirtók európai kezdeményezés azzal ösztönzi a fiatal bloggereket és a média szakos hallgatókat, hogy vállaljanak vezető szerepet olyan kortársak támogatásában, akiket a társadalmi kirekesztés fenyeget. A projekt további célja a fiatalok állampolgári és politikai elkötelezettségének előmozdítása, a hamis hírek, az Internetes manipuláció, gyűlöletbeszéd és propaganda elleni harcban.

Pontosabban, a Fiatal Mítoszirtók egy kapacitásépítő program a fiatal influencerek számára, melynek célja, hogy felkészítse őket az ifjúsági vezető szerepének. Olyan e-learning felületet fogunk kidolgozni, amelynek célja digitális modulok biztosítása a fiatal vezetők számára a társak médiaműveltségének fokozása érdekében, valamint a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett fiatalok számára az állampolgári szerepvállalásuk szempontjából. Ezen kívül egy eszköztárat fejlesztünk ki, amely útmutatóul szolgál a hamis hírek, a propaganda, a manipuláció, a gyűlöletbeszéd azonosítását célzó, úgynevezett mítoszok felszámolására. A gyakorlati szakemberek és a politikai döntéshozók számára nemzeti és európai ajánlási dokumentumokat készítünk arról, hogy miként lehetne növelni a társadalmi kirekesztés veszélyének kitett fiatalok politikai bevonását.

A projekt 2019 szeptemberében kezdte meg tevékenységét, és 25 hónapig fog működni 5 különböző országban: Cipruson, Csehországban, Görögországban, Magyarországon és Olaszországban.

IO 1 Kapacitásépítő program a fiatal vezetők számára

Testreszabott kapacitásépítő program a fiatal influencerek számára arról, hogy miként lehet társaik (KMRF-ek és más veszélyeztetett fiatalok) a médiaműveltség és a kritikus gondolkodás révén növelni állampolgári és politikai elkötelezettségét. A kapacitásépítő program célja, hogy felkészítse a fiatal influencereket a vezetői szerepvállalásra és annak ösztönzésére, hogy társaik vegyenek részt az állampolgári és a politikai életben.
A javasolt tanterv könnyen megismételhető lesz a partnerországokban, és átvihető lesz más EU-országokba, mivel ez angol nyelven is elérhető lesz, és útmutatásokkal egészül ki annak érdekében, meghatározza egy adott országra történő adaptálását.

IO 2 E-learning felület

Ez a felület e-learning eszközként szolgál majd a fiatal vezetők számára (ideértve a tréningprogramot), valamint egy olyan online térként is szolgál, ahol a KMRF csoportok és más veszélyeztetett fiatalok beszélgethetnek, együttműködhetnek a fiatal vezetőkkel egy erős hálózat kialakítása érdekében.

Az e-tanulási platform emellett egy online hely lesz, ahol az összes résztvevő, az európai és a nemzeti tanácsadó csoportok kommunikálhatnak egymással a mítoszirtó tevékenységek hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében.

A fiatalok itt tudják kitölteni az e-learning modulokat: https://elearning.youthmythbusters.eu/

IO 3 Eszköztár a kortárs mítoszirtó akciókról

Innovatív eszköztár a mítoszirtó akciókról, amelyet a fiatal vezetők felhasználnak az fiatalokat érintő mítoszok felszámolására irányuló tevékenységek megtervezésére és végrehajtására, amelynek célja a kiszolgáltatott fiatalok (elsősorban a KMRF csoportok) állampolgári és politikai elkötelezettségének elősegítésére.

Személyre szabott útmutató arról, hogyan lehet megszervezni a mítoszirtó csapatokat és akciókat a célcsoport igényei szerint.

Az eszköztár minden partnernyelven (görög, olasz, cseh, magyar) és angol nyelven elérhető lesz, annak érdekében, hogy megkönnyítsük a tudás átadását más országokban is, és szélesebb közönséget érjenek el.

IO 4 Ajánlások

Átfogó ajánlási dokumentumok nemzeti és európai szinten a fiatalok állampolgári és politikai elkötelezettségének előmozdítása érdekében.

Zárókonferencia

"Young People: Active Citizens in a Digital World" címmel angol és a görög nyelven tartjuk a Mítoszírtó projektünk online nemzetközi zárókonferenciáját szeptember 30-án Közép-európai idő szerint 15:00-17:00 között. A meghívó, a program és az előadók itt elérhetőek:

Regisztrálni az alábbi link alatt lehet: : https://bit.ly/3hRePDZ