CRESTART


Crestart projekt

2021-1-HU01-KA220-ADU-000027016

Erasmus + projekt, 01-11-2021 - 01-11-2023, 24 hónap

AKTUÁLIS!

Közösséget összetartó jó példák és kreatív megoldások hatásai - kérdőíves felmérés

A CROMO Alapítvány a CRESTART nemzetközi projekt keretében a közösséget összetartó jó példák és kreatív megoldások, valamint mindezek hatásának mérése érdekében kérdőíves felmérést végez. A projekt a végéhez közeledik, összesen további három országban töltik ki ugyan ezt a kérdőívet (Bulgária, Ciprus, Hollandia). A projekt célja összegyűjteni és megosztani a legjobb gyakorlatokat, valamint kreatív eszközöket biztosítani, hogy a helyi polgárok képessé váljanak egymás és a saját közösségük támogatására krízishelyzetben. A beérkezett válaszok alapján sikerül ennek a kezdeményezésnek a társadalmi hatását megvizsgálni.

A kérdőív anonim, kitöltése kb. 5 percet vesz igénybe.

A kérdőív elérhető az alábbi linken: https://forms.gle/RovueGAZk59xXVx57

A válaszokat 2023. július 31-ig lehet kitölteni. Minden civil partnertag válaszait várjuk. A link szabadon megosztható.


2021. november 1-jén indult új projektünk, amelyben Magyarországon kívül holland, bolgár és ciprusi partnerszervezetekkel a COVID19 helyi közösségekre gyakorolt hatását vizsgáljuk, valamint összegyűjtjük és rendszerezzük azokat a közösségi megoldásokat, jó gyakorlatokat, amelyek segítettek ezeknek a közösségeknek a túlélésben, a társadalmi immunrendszer erősítésében.

A COVID-helyzet váratlan és új kihívások elé állította a helyi közösségeket életük szinte minden területén. A bezártság és a távolságtartási politika miatt a kulturális tevékenységeket újra kellett gondolni, innovatív, kreatív megoldások születtek világszerte, melyeket érdemes hasznosítani.

A projektben fókuszcsoportokat, képzéseket, műhelymunkákat tartunk Érden, Amszterdamban, Szófiában és Nicosiában, valamint közreadunk egy online eszköztárat, amelynek segítségével a helyi közösségek felkészülhetnek egy esetleges további természeti, gazdasági vagy akár környezeti kihívásra.

A program fő célja, hogy a helyi közösségeket segítse krízishelyzetekben és felvértezze a helyi közösségszervezőket a helyi közösségi események, rendezvények és tevékenységek szervezéshez szükséges ismeretekkel és eszköztárral, amiket kihívásokkal teli időkben, krízisek esetén tudnak használni.

Mindez hatással lesz a közösség mentális egészségére is, hozzájárul a közösség kohéziójához.

A résztvevő 4 országban online és offline kutatást végzünk a helyi közösségek feltérképezésére: hagyományok ill a COVID-19 hatása a helyi közösségekre, melyek alapján egy online oktatási platformot alakítunk ki. Itt lehet majd megismerni a hazai és nemzetközi jó példákat illetve megtanulni, hogyan érdemes a helyi közösségi életet szervezni. A projekt végén Társadalmi hatásjelentést készítünk, melyet mintaként használhatnak majd a szervezetek vagy közösségi kezdeményezések.

Kulcsfontosságú a kapacitásépítés a helyi érintettek körében, ennek támogatására képzési műhelyeket, multiplikátor rendezvényeket szervezünk minden részt vevő országban, melyen hazai szervezők is részt vehetnek.

A projekt fő céljai:

  • Megérteni a helyi társadalmak/közösségek régi összetartó hagyományait és feltérképezni a fennmaradási esélyeit a 21. században.
  • Feltárni a COVID-járvány hatásait a helyi társadalmak kultúrájára a részt vevő országokban és kísérleti településeken.
  • A közösségi erőforrások feltérképezése a kísérleti településeken, különös tekintettel az alkotóképességre, a célcsoportok kreatív kapacitására.
  • Kulturális fogyasztás és kultúraformáló legjobb gyakorlatok gyűjtése a részt vevő országokban, különös tekintettel Hollandia, Magyarország, Bulgária és Ciprus geopolitikai és kulturális különbségeire.
  • Megtalálni a helyiek célcsoportonkénti bevonásának lehetőségeit (fiatalok, idősek, munkaképes felnőttek).
  • Az offline és online tevékenységek lehetőségeinek felmérése, új megoldások kidolgozása célcsoportonként.
  • A helyi lakosok kapacitásépítése, hogy aktív kulturális szereplőkké és közösségformáló szervezőkké váljanak helyben.
  • Kreatív megoldások nemzetközi cseréje, új kreatív módszerek adaptálása helyi szinten.

Projekt partnereink: 

CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET, Ciprus, LEFKOSIA 

Sófia 

Changes&Chances, Hollandia

Projekt eredményei:

FELMÉRÉS: A COVID VILÁGJÁRVÁNY HATÁSA A HELYI TÁRSADALMAK KÖZÖSSÉGI KOHÉZIÓJÁRA

ELearning webplatform a helyi közösség szervezéséről krízis idején

MAGYAR NYELVŰ RIPORT AZ ALÁBBI LINKRŐL ÉRHETŐ EL:

CRESTART KREATÍV, RUGALMAS KÖZÖSSÉGEK VÁLASZA A COVID KIHÍVÁSOKRA 


A projekt keretében összeállítottunk egy kézikönyvet, annak érdekében, hogy a közösségek krízisekkel kapcsolatos ellenállóképességét fejlesszük. E kézikönyv célja, hogy segítséget nyújtson a helyi közösségeknek felkészülni a lehetséges válságokra, a COVID 19 világjárvány tapasztalataira építve. Elméleti és gyakorlati ismeretet tartalmaz az aktív állampolgárság és a közösségi részvétel témakörében, valamint bemutatja a világjárvány során szerzett tapasztalatokat. 

A kézikönyv alapos ismereteket nyújt a válságról, annak hatásairól és azokról az intézkedésekről, amelyeket a vezetők tehetnek a közösségükre gyakorolt hatások minimalizálása érdekében. A kézikönyvből megismerheti a helyi közösség bevonásának és az együttalkotásnak a módszertanát is, és megoszthatja a jó gyakorlatokat.

A Kézikönyv itt érhető el:

A projektről bővebb információ kérhető Hadrévy Borbála projektvezetőtől: hadrevy.borbala@cromo.hu, +36 20 412 7467