TRIC


Pályázat: Erasmus + small scale

Projekt: TRIC – TRansferring social Innovation into Competencies

Megvalósítás ideje: 2023. 02.01 – 2024. 01. 31. 12 hónap

Támogatás összege: 30 000 EUR

A TRIC projektben társadalmi innovációs kompetenciákat keresünk már bevált és sikeres társadalmi kezdeményezések elemzésével. Az a feladatunk, hogy megvizsgáljuk a társadalmi innovációkat mozgató készségeket, és azokat a tanulás számára hozzáférhetővé tegyük. A SozialMarie-díjra kiválasztott, könnyen adaptálható és megvalósítható társadalmi innovációkat vizsgáljuk. Az innovátorokkal együtt arra törekszünk, hogy kiderítsük, milyen kompetenciák elengedhetetlenek egy sikeres, pozitív változást eredményező projekt működtetéséhez.

Ezeket a meglátásokat és készségeket szeretnénk megosztani a tanulásra éhes emberekkel.

Céljaink:

  • Társadalmi innovációkhoz szükséges kompetenciák fejlesztése a felnőttek körében nem formális oktatási módszerekkel.
  • A hatékony társadalmi innovációs módszerek átemelhetőségének támogatása a projektek képzési anyagokká történő átalakításával.
  • A társadalmi innovációkban rejlő, a munkaerőpiac számára adaptálható kompetenciák azonosítása és ezek oktatása felnőttek számára.

A projekt keretében várt eredmények:

  • 20 felnőtt tanuló fejleszti társadalmi innovációs kompetenciáit
  • 2 képzési csomag kísérleti tesztelése 10-10 felnőtt tanulóval
  • Kutatás és módszertan a társadalmi innováció oktatási anyagokba való átültetésének lehetőségeiről
  • Társadalmi innovációkból kinyerhető módszertanok átalakítása a munkaerőpiac kulcskompetenciáikká
  • 5 képzési csomag véglegesítése konkrét társadalmi innovációk megvalósításában használt módszerekkel
  • 3 nyelven (EN&AT&HU) online elérhető anyagok

Képzési csomagok

A TRIC projekt eredményeként létrejött 5 képzési csomag, amelyben olyan társadalmi innovációkat mutatunk be, amelyek módszertanának segítségével hasznos kompetenciákra tehetnek szert az érdeklődők.

Közösségi megosztás:

Közösségi szolgálat:

Közösségi média:

Közösségi tanulás:

Közösségi kertészkedés:

Partner: Unruhe Privatsstiftung

Bővebb információ: Tornóczi Zsófia, tornoczi.zsofia@cromo.hu

Az Európai Unió finanszírozásával. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az OeAD-GmbH véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.